Intresseanmälan translator/översättare

Är du intresserad och har den språkliga kompetens som krävs för att åta dig översättningsuppdrag? Som translator/översättare för Järva Tolk & Översättningsservice AB ges du möjlighet till uppdrag inom marknadens många olika delar.
Vi arbetar aktivt för att rekrytera nya medarbetare. Är du en av dem?
Kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan eller ansökan som translator/översättare till:

Järva Tolk & Översättningsservice AB
Norgegatan 1
164 32 Kista