Översättningstjänster

För översättning av text mellan olika språk anlitar vi i första hand auktoriserade translatorer som är legitimerade av Kammarkollegiet i de språk där detta är möjligt. Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Kammarkollegiet på varje handling som översätts. För de språk som detta inte är möjligt anlitar vi kvalificerad översättare. Vår kapacitet att förmedla översättningsuppdrag per dag uppgår till mer än 200 samt genomför vi tiotal översättningsprojekt årligen.

Notarius publicus

Järva Tolk & Översättningsservice AB har ett nära samarbete med Notarius Publicus. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.