Välkommen till Järva Tolk & Översättningsservice AB
Tolkning och Översättning av klass

Är Du i behov av tolkar/översättare för att kunna utföra ditt dagliga arbete? Då har du kommit rätt!
Vår personal har erfarenheten, kunskapen och är alltid tillmötesgående för våra kunder när behovet av språktolkar/översättare uppstår

Järva Tolk & Översättningsservice i korthet

Vår affärsidé är att på ett kostnadseffektivt, kundanpassat och miljövänligt sätt leverera språktjänster dygnet runt med högsta kvalitet, bästa tillgänglighet och servicenivå, inom världens språk och dialekter till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige.
Vi förmedlar idag tolk- och översättningstjänster på 153 språk och dialekter och har under vår tid inom branschen knutit till oss en mycket kvalificerad, erfaren och stabil kår av tolkar och översättare som idag uppgår till ca 3.300.
Våra tjänster omfattar alltifrån förmedling av kontakt- och telefontolkning samt översättning mellan olika språk, korrekturläsning, språkgranskning och redigering samt layout.

0
Tolkar
0
Språk
0
Uppdrag

Nyheter