Intresseanmälan tolk

Är du intresserad och har den språkliga kompetens som krävs för att åta dig tolkuppdrag? Som tolk för Järva Tolk & Översättningsservice AB ges du möjlighet till uppdrag inom marknadens många olika delar. Du är vårt ansikte utåt vid varje enskilt kundmöte

Kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan eller ansökan som tolk till:

Järva Tolk & Översättningsservice AB
Norgegatan 1
164 32 Kista