Våra tjänster

Tolktjänster

Vi kan tillsätta tolkar dygnet runt alla dagar på året allt efter kundens önskemål. Vårt kontor är idag bemannat vardagar kl. 07:30-17:00. Övrig tid pågår vår jourverksamhet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om. Vår personal arbetar enligt rullande schema vilket innebär att någon ur den ordinarie personalen alltid har jourtjänst och finns tillgänglig även efter kontorstid. Vi är därför beredda på plötsliga utryckningar, oavsett storlek, och kan på kort tid komma i kontakt med våra tolkar för att bemöta efterfrågan. Genom våra rutiner kan vi som regel tillse att tolk finns på plats alt. på telefon på av kundens efterfrågade inställelsetid dygnet runt.

Läs mer

Översättningstjänster

Förmedling av översättningsuppdrag har den senaste tiden blivit allt större inom företaget. Under 2017 har vi tecknat avtal avseende Översättningstjänster med flera statliga myndigheter, kommuner och regioner bl a Kammarkollegiet, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, Region Norrbotten, Uppsala kommun mm. Översättning av text mellan olika språk är en växande del av verksamheten.

Läs mer