Våra kunder

Järva Tolk & Översättningsservice AB har för närvarande avtal med bl a:

Kontakt- och telefontolkningstjänster
 • Region Stockholm
 • Stockholms stad
 • Kammarkollegiet
 • Arbetsförmedlingen
 • SKL Kommentus
 • Kristinehamns Kommun
 • Region Värmland
 • Kungsbacka kommun
 • Migrationsverket – Hela landet
Översättningstjänster
 • Kammarkollegiet
 • Sveriges Domstolar
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten