Våra medarbetare

Vilka är vi?

Tolkförmedling

Våra nuvarande tolkförmedlare är indelade i olika språkgrupper och har arbetat inom tolk- och översättningsbranschen mellan 0,5 och 13 år. Några av de är dessutom utbildade tolkar. De har även tidigare erfarenheter inom ekonomi, IT, journalistik, kundtjänst samt inom sjukvården.

Krister Hedin
Avvikelse/reklamationsansvarig
krister@jarvatolk.se
Cilla Elander

cilla@jarvatolk.se
Fazele Fotovati
fazele@jarvatolk.se
Penelopi Imvriotou
imvriotou@jarvatolk.se
 

Översättningsavdelning

Linnea Sellgren

linnea@jarvatolk.se
Linn Ngaosuvan

linn@jarvatolk.se
Medea Tairov
Rekryteringsansvarig
medea@jarvatolk.se

Ekonomi/Administrationsavdelning

Soheila Moghaddam
Lön/Tolkfakturor
soheila@jarvatolk.se
Rodi Inanc
Administration/Bokningar
rodi@jarvatolk.se
Serdar Eti
Administration
serdar@jarvatolk.se
Siv Karlsson
Kundfakturor/Administration
siv@jarvatolk.se

Ledningen

Roa Remziye Eti Inanc
VD
remziye@jarvatolk.se
Guicela Cantillana
Vice VD
guicela@jarvatolk.se
Sitem Inanc
Personalansvar/Admin
ronayi@jarvatolk.se