Våra resurser

För närvarande anvisar vi tolkar till över 50 000 tolkuppdrag per år. Antalet tolkar som anlitas överstiger 1000, och vi har kapacitet att förmedla tolkar på över 153 olika språk och dialekter. Vi har 3300 tolkar registrerade som aktiva i vårt tolkregister.

Vår personal, som i dagsläget består av 15 personer i form av tolkförmedlare, översättningsförmedlare, och administrativ personal, har stor kunskap gällande språk och dialektala skillnader, tolkarnas/översättarnas/translatorernas kompetenser. Vi är alltid tillmötesgående och står redo att hjälpa våra kunder, vilket är en del av våra arbetsrutiner. Vi som arbetar är av blandat etniskt ursprung med rötter i bl.a. Chile, Marocko, Iran, Turkiet, Grekland, Mellanöstern samt Sverige. På vårt kontor finns administrativ personal med språkkompetens inom svenska, grekiska, engelska, spanska, turkiska, arabiska, persiska och nordkurdiska (kurmandji). I takt med att verksamheten expanderar utökas företagets personal successivt på tolk- och översättningsavdelningen. Detsamma gäller uppdateringar av datasystem och nya funktioner som tillkommer kontinuerligt på vårt webbaserade system för tolkbokning och avvikelserapportering.

Vi har även tillgång till heltidsanställda tolkar/översättare som gör det möjligt att täcka en del av våra kunders behov i bla annat, arabiska, dari, pastho, persiska, syrianska, ryska, turkiska, kurmanci m fl.